Tekstvak: Tekstvak: Als je oorzaken wilt aanpakken?!

Home ALG

Vicieuze Cirkel

Oorzakelijke Kaarten

Simulaties

Voorbeeld 1

Voorbeeld 2

Aan de slag

Wie is Ton?

Contact

Het tweede voorbeeld betreft een schakel in strategisch personeelsbeleid.  Vaak wordt voor een bepaald palet aan competenties (IT of management development) een opbouw onderkend van junior, medior en senior medewerkers.

Elke schakel in kent een eigen dynamiek en een eigen in-, door- en uitstroom. Een gewenste opbouw vergt vaak jaren en in die tijd is de conjunctuur al weer veranderd. Als sprake is van outsourcing geldt dit nog meer voor de partij die de dienstverlening heeft overgenomen. Als veel seniors in een korte periode naar een concurrent gaan wat is dan een geschikte oplossing?

De wens is toch om een beetje planmatig te werk te gaan en adequaat te kunnen reageren op die conjuncturele veranderingen.  Met resultaten van simulaties kun je effecten voor verschillende (realistische) scenarios inzichtelijk maken en benutten voor het bijsturen van het (strategisch) beleid.

Simulaties