Tekstvak: Tekstvak: Als je oorzaken wilt aanpakken?!

Home ALG

Vicieuze Cirkel

Oorzakelijke Kaarten

Simulaties

Voorbeeld 1

Voorbeeld 2

Aan de slag

Wie is Ton?

Contact

Met simulaties kun je klein beginnen als je start vanuit beschikbare archetypen die je vertaald naar je eigen vraagstuk. Het maken van een concrete simulatie voor een specifieke situatie in jouw organisatie is een intensief traject. Je zet dat alleen in als je het gevoel hebt dat het je helpt bij het bepalen van de juiste keuzen met een relatief grote impact op je organisatie. De voorbereiding van je besluitvorming wordt niet makkelijker maar wel leuker. Je krijgt samen met de andere deelnemers aan het besluitvormingsproces inzicht in de consequenties.

 

Wie: Een selectie uit de projectgroep (experts)

Doel: Je kunt complexe struikelblokken uit jouw organisatie in kaart brengen en nabootsen.

Wat: Nu je vertrouwen hebt in het nut het systeemdenken, kun je verder met het simuleren van oorzaak-gevolgrelaties. Je betrekt hierbij uiteraard ook de elementen die een gevoel veronderstellen (emoties).

Met simulaties is van alles mogelijk: scenario's voor het inzichtelijk maken en analyseren van effecten van beleidskeuzen of conjuncturele veranderingen, management games voor het beleven van bepaalde situaties, of feed forwards voor het operationeel anticiperen op gebeurtenissen. Aangezien simulaties een groot lijnen- en pijlenspel opleveren, werkt u met speciale gebruikersvriendelijke software. Je hebt nu de sleutel tot de oplossing van elke oorzaak-gevolgrelatie!

Veiligheid: Alle sessies vergen wederzijds respect en vertrouwen tussen betrokkenen.

Duur: Afhankelijk van organisatiegrootte en complexiteit.

 

Interesse? Een verzoek voor een oriŽnterend gesprek kun je maken via contactm@allesleukgeregeld.nl

Simulaties