Tekstvak: Tekstvak: Als je oorzaken wilt aanpakken?!

Home ALG

Vicieuze Cirkel

Oorzakelijke Kaarten

Simulaties

Wie is Ton

Contact

Ton van Amelsfort is opgeleid als elektrotechnisch ingenieur en vanuit die discipline via SIOO overgestapt naar het implementeren van gewenste veranderingen. Als project- en programmamanager heeft hij veel ervaring opgedaan met grote en kleine verandertrajecten.. Door enerzijds de veranderkunde en anderzijds het systeemdenken heeft hij zich gespecialiseerd in het toepassen van oorzakelijke kaarten als inspiratiebron voor organisatieontwikkeling. 

 

Met de focus op de wisselwerking tussen gedrag, emoties en resultaten worden met zijn hulp oorzakelijke relaties gevisualiseerd of gesimuleerd.

 

Zowel bij groepen als individueel is Ton in staat anderen in een korte tijd te inspireren en te enthousiasmeren. Na een analyse van bijvoorbeeld een vicieuze cirkel willen de deelnemers de door hen gewenste verandering ook echt beginnen. Met de breed opgedane ervaring en zijn levendige fantasie is hij snel in staat inhoudelijk aansluiting te vinden bij het vraagstuk van de opdrachtgever.

Door een gezonde balans te vinden tussen wijsheid en zotheid probeert Ton het werk, ondanks de ernst van een vraagstuk, ook leuk te houden zodat het voor iedereen prettig is om er aan mee te werken. Randvoorwaarde voor succesvol inzetten van het concept is de aanwezigheid van wederzijds respect en vertrouwen tussen de betrokkenen.

 

Het spreekt vanzelf dat met de ervaring van Ton ook een beroep gedaan kan worden bij de daadwerkelijke implementatie van de oplossingen. Als coach of als projectmanager.

Het kan echter ook zijn dat de implementatiestrategie een beroep doet op meer harde specifieke inhoudelijke competenties. Dan ligt samenwerking met een leverancier op dat gebied voor de hand.

Voor een uitgebreid inzicht in de cv van Ton kun je terecht op zijn pagina op LinkedIn. Gemiddeld eens per week maakt Ton ook een Tweet over systeemdenken en verzendt deze via @leukgeregeld.

Wie is Ton van Amelsfort