Tekstvak: Tekstvak: Als je oorzaken wilt aanpakken?!

Home ALG

Vicieuze Cirkel

Oorzakelijke Kaarten

Voorbeeld 1

Voorbeeld 2

Aan de slag

Simulaties

Wie is Ton?

Contact

Als voorbeeld de voorraadfunctie van een detailliste. Vanuit logistiek oogpunt zou de bevoorrading volledig te automatiseren zijn. Echter, het ondernemerschap van de detailliste levert bij haar gemoedstoestanden op die een combinatie zijn van rationele en emotionele overwegingen. Sommige klanten wil ze graag helpen. Anderen waren in het verleden bijvoorbeeld erg lastig of vergde veel te veel tijd. Dit zijn reŽle situaties en dergelijke afwegingen zijn mede bepalend voor de bestellingen en dus voor de voorraad.

In het diagram zijn 3 regelkringen te onderkennen met elk een eigen dynamiek. De levering aan een klant gebeurt binnen een seconde als het artikel op het schap ligt. De levering door de groothandel kan weleens weken of maanden vergen. Dergelijke verschillen zorgen voor allerlei schommelingen in de voorraad. Inzicht daarin helpt verspilling voorkomen zeker als de relatie met de marketingfunctie ook zichtbaar is en de klantvraag wordt beÔnvloed (3 halen 2 betalen).

Oorzakelijke Kaarten